Tuyển sinh đảm bảo đầu ra

Với bề dày kinh nghiệm trong giáo dục nghề nghiệp nghề Xây dựng, Khoa tuyển sinh năm học 2020-2021 đảm bảo mức lương đầu ra từ 6.000.000 đồng - 10.000.000 đồng/ tháng.