TUYỂN DỤNG KTV PHÒNG THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG

[Góc việc làm ]

Phòng thí nghiệm kiểm định Las-xd 946 thuộc Công ty TNHH Tư Vấn ĐTXD B&V (tại P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên) cần tuyển thêm 02 cán bộ làm công tác thí nghiệm, làm việc các huyện trong tỉnh An Giang (Nếu chưa qua công tác thí nghiệm sẽ được đào tạo). Mức lương thỏa thuận , tùy vào năng lực. Liên hệ thầy Nhân để biết thêm chi tiết (+84 98 8202830)