Tổng công ty Lương thực Miền Nam tuyển dụng

Tổng công ty Lương thực Miền Nam ( Lộ tẻ- Rạch giá ) cần tuyển 1 kỹ sư thực hành xây dựng.

Liên hệ anh Cường , số điện thoại 0907595292.