NGHỊ ĐỊNH 30 VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020

Hôm nay, Khoa Xây dựng xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về việc công tác văn thư do Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Nghị định 30/2020/NĐ-CP tại đây

Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bản giá ca máy năm 2020

Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bản giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang