Hội thi nét đẹp Sinh viên Khoa Xây dựng

Chào mừng Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đoàn Thanh niên – Liên chi đoàn Khoa Xây Dựng – Kinh Tế tổ chức Cuộc thi ảnh Online “Nét đẹp học sinh sinh viên Khoa Xây Dựng”, “ Video clip quảng bá  Khoa Xây Dựng” – Trường Cao Đẳng Nghề An giang”, cụ thể như sau:

A. Đơn vị tổ chức: Đoàn Thanh niên –Liên chi đoàn Khoa Xây Dựng – Kinh Tế– Trường Cao Đẳng Nghề An giang.

B. Nội dung cuộc thi: Cuộc thi ảnh Online “Nét đẹp học sinh sinh viên Khoa Xây dựng”  và “ Video clip quảng bá  Khoa Xây Dựng” – Trường Cao Đẳng Nghề An giang”

C. Mục đích - Ý nghĩa:

- Cuộc thi ảnh online “Nét đẹp học sinh sinh viên Khoa Xây Dựng”  và “ Video clip quảng bá  Khoa Xây Dựng” – Trường Cao Đẳng Nghề An giang” được tổ chức với mục đích tạo ra sự gắn kết và động lực học tập cho HSSV Khoa Xây Dựng cũng như quảng bá hình ảnh của Khoa Xây dựng.

- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu những hoạt động tiêu biểu về hoạt động học tập tại lớp và phong trào;

- Tạo sự tương tác giữa HSSV với fanpage của Khoa Xây Dựng;

- Tôn vinh nét đẹp của người kỹ sư thực hành trong học tập, hoạt động phong trào;

Thực hiện theo kế hoạch số 48 -KH/KXD ban hành ngày 23/7/2020 về Về việc đẩy mạnh Công tác tuyển sinh Nghề Kỹ thuật Xây dựng và Nghề Cầu đường bộ Khoa Xây dựng.