HỌC NGHỀ - XÂY DỰNG ƯỚC MƠ

 

HỘI THI NÉT ĐẸP SINH VIÊN XÂY DỰNG - CLIP HAY NĂM 2020.

CLIP DO TẬP THỂ LỚP T-KXD/K3B THỰC HIỆN THÁNG 8 NĂM 2020 GỬI DỰ THI VỚI MÃ SỐ 02-TK3B