HỌC NGHỀ - XÂY DỰNG ƯỚC MƠ

HỘI THI NÉT ĐẸP SINH VIÊN XÂY DỰNG - CLIP HAY NĂM 2020.

Hợp tác đào tạo

Hợp tác đào tạo, ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Tỉnh An Giang

Hội thi nét đẹp Sinh viên Khoa Xây dựng

Chào mừng Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đoàn Thanh niên – Liên chi đoàn Khoa Xây Dựng – Kinh Tế tổ chức Cuộc thi ảnh Online “Nét đẹp học sinh sinh viên Khoa Xây Dựng”, “ Video clip quảng bá  Khoa Xây Dựng” – Trường Cao Đẳng Nghề An giang”,