BUILD YOUR DREAM 2

Chuyên mục Cưu sinh viên Khoa Xây dựng. niềm tự hào của Tập thể Giảng viên và Học sinh sinh viên.

BUILD YOUR DREAM

Có nhiều con đường dẫn đến ước mơ. Quan trọng bạn đủ kiên trì đi tiếp. Để khoa xây dựng, chấp thêm đôi cánh cho bạn nhé. Hình ảnh thực từ công việc của cựu sinh viên Khoa Xây dựng- Trường Cao đẳng nghề An Giang. https://www.facebook.com/xaydung.khoa.904