BUILD YOUR DREAM 4

 

Với cựu sinh viên Trần Trọng Nhân, là một mẫu hình từ bỏ 1 Trường Đại học danh tiếng để theo đuổi ước mơ của mình. Vào Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Nghề An Giang từ năm 2017, sau 2,5 năm bạn nhận bằng Kỹ sư thực hành nghề Kỹ thuật Xây dựng. Ngày tốt nghiệp bạn đã cộng tác và làm việc với nhiều công ty với vai trò quản lý hồ sơ kỹ thuật( hồ sơ thiết kế, lập dự toán, thanh quyết toán công trình); lương 2 chữ số. Trong suốt quá trình học tập tại mái trường này, Nhân đã có nhiều cống hiến giúp Khoa Xây dựng nói riêng và Trường Cao đẳng nghề nói chung giành lấy những phần thưởng danh giá trong hoạt động phòng trào cấp Tỉnh.

Bạn ấy thật sự xứng đáng là niềm tự hào của chúng ta phải không nè ( nói nhỏ là bạn vẫn cộng tác với TiNi world ở VinCom  Plaza với vai trò host của chương trình Thiếu Nhi nữa nha)

Bạn là cựu sinh viên lớp C-KXD/K1 , do Cô Nguyễn Đăng Viết Thụy Thuỷ Tiên là chủ nhiệm hơn 2 năm qua đó!

Phỏng vấn : Cô Bích Hòa

Hình ảnh: nhân vật cung cấp

Bài viết: Quyên Phan