BUILD YOUR DREAM 3

BUILD YOUR DREAM Với bạn Bùi Phương Duy cựu sinh viên lớp XDCIA1 do cựu Giảng viên- cô Đinh Thanh Mỹ chủ nhiệm, thì với câu thơ của Bác: “ Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giác xong rồi trắng tự bông Sống ở trên đời người cũng vậy Gian nan rèn luyện mới thành công” Phù hợp với con đường sự nghiệp của Duy. Bước chân vào nghề với cuộc đời màu hồng, bao ước vọng niềm tin của tuổi trẻ. Bạn không ngại khó khăn, học hỏi và trao dồi kiến thức, kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm. Trãi qua nhiều công ty không được xem trọng và tạo điều kiện phát triển. Thì nay bạn đã đứng vững với chức danh Tổ trưởng tổ Kỹ thuật, bảo trì và sửa chữa và được trọng dụng , tin yêu ở Tập đoàn VinGroup! Về lương ở Vin thì khỏi bàn đi ha!

Lấy Sologan của Tập đoàn nơi bạn công tác làm câu kết và những điều nhắn nhủ đến các bạn trẻ ngày nay:

'Trí - Tâm - Tín - Tốc - Tinh - Nhân. '

'Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp '

Ảnh: do nhân vật cung cấp.

Tác giả bài viết : Quyen Phan