BUILD YOUR DREAM 2

BUILD YOU DREAM,


Phía sau sự thành công hiện tại ( công việc ổn định, có tương lai phát triển, lương 2 chữ số). Thanh Bình sau khi tốt nghiệp NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG tại Khoa Xây dựng - Trường Cao đẳng Nghề An Giang, bạn CHỌN những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp là làm PHỤ HỒ, trong 5 tháng ở Đồng Nai. Sang tháng thứ 6, với kiến thức , kỹ năng nền được đào tạo tại Khoa chúng ta - một bệ phóng vững chắc, cùng kinh nghiệm thực tế, sự nổ lực của bản thân; Thanh Bình đang đứng vững với sự nghiệp của mình. Bình hiện tại vừa làm việc vừa học liên thông tại một ĐH ở TPHCM.
Bạn là Cựu sinh viên Niên khoá 2012-2015