BUILD YOUR DREAM


 Có nhiều con đường dẫn đến ước mơ. Quan trọng bạn đủ kiên trì đi tiếp. Để khoa xây dựng, chấp thêm đôi cánh cho bạn nhé. Hình ảnh  thực từ công việc của cựu sinh viên Khoa Xây dựng- Trường Cao đẳng nghề An Giang.